Teknisk översättning från engelska till svenska

Vi översätter standarder, vägledningsdokument, tekniska rapporter och vetenskapliga artiklar med fokus på analytiska kemi, mätkvalitet och kvalitetssäkring.

Exempel på genomförda och pågående Projekt

  • EA/4-18 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
  • ISO 15189:2012 Medical laboratories - Requirements for quality and competence
  • Eurachem/Citac guide Quantifying uncertainty in analytical measurement 2nd ed. 2000
  • Eurachem/Citac guide Quantifying uncertainty in analytical measurement 3rd ed. 2012
 
stäng