​ 

Mätkvalitet och kvalitetssäkring

  • VIM och GUM grunddokumenten om mätteknisk terminologi och mätosäkerhet
  • Eurachem tar fram många vägledningsdokument om kvalitetsarbete
  • ISO:s begreppsdatabas om du enkelt vill veta om en term finns definierad
  • Equalis arbetar med extern kvalitetsbedömning av laboratoriemedicinska undersökningar

Ackrediteringsorgan

  • SWEDAC är vårt nationella ackrediteringsorgan
  • EA är en europeisk paraplyorganisationen för nationella ackrediteringsorgan
  • ILAC  är en internationall paraplyorganisation för ackrediteringsfrågor

Språklänkar

Teknik, forskning, utbildning

 
stäng