Dokumentgranskning

Vi korrekturläser, faktagranskar och kommenterar ditt manuskript, rapportutkast eller presentation. Vi lämnar synpunkter på mätrutiner, instruktioner, valideringsrapporter, mätosäkerhetsberäkningar och annan ledningssystemdokumentation.

 

Underlaget kan vara på engelska eller svenska.

 
stäng