Kvalitet - en utmaning 

Att tillgodose önskemålen från kunder, myndigheter och ackrediteringsorgan innebär många utmaningar för laboratoriet. Kraven på kontrollåtgärder och på hur resultaten och deras tillförlitlighet ska redovisas har ökat. Mer arbete sker utifrån harmoniserade standarder och europeisk lagstiftning. I allt högre grad omfattas stödfunktioner som extern kvalitetskontroll och referensmaterialtillverkning av oberoende tredjepartsgranskningar.

Vår ambition 

Vi arbetar brett med frågor som rör mätkvalitet och kvalitetssäkring. Vi följer utvecklingen i Sverige och internationellt. Vi deltar aktivt i projekt och arbetsgrupper.  

​​​​​Aktuellt

    • SS-EN ISO/IEC 17025:2018 har kommit i ännu en rättad version (februari 2019).
    • Flera supplement till Eurachems väglednings-dokument "The Fitness for Purpose of Analytical Methods - A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics" (Utgåva 2 2014) är under framtagning. Bl.a. kommer det att finnas en utförlig mall för en valideringsplan/-rapport.

 

 
stäng